Banner Zelem 900 jaar detail
Nieuws heet van de naald!
Button Bestuur
Button Documentatiecentrum
Button opzoeknaar
Button Publicaties
Button Links
Button Contact
Button Home
Wapenschild Zelem
Button geschiedenis
Button erfgoed
Button natuur
Button thema
Button genealogie
Button fotoalbum
Logo Heemkundige Kring Zelem

Geschiedenis - Wereldoorlog 1

Zelem Wereldoorlog 1

Op 17 november 2018 sloten we de herdenkingen, tentoonstellingen, presentaties in verband met Wereldoorlog 1 af. Vanaf nu kan u op deze pagina een aantal teksten en presentaties terug vinden.

In eerste instantie, stellen we hier de presentatie ter beschikking, die we op 17 november 2018 in De Pastorie toonden. We hebben de presentatie ontdaan van alle "toeters en bellen" en opgeslagen als pdf-document om het mogelijk te maken aan iedereen om de presentatie te bekijken.

In de nabije toekomst zullen er nog andere items volgen, dus kom hier zeker eens terug kijken wat we nog in petto hebben. Volledigheidshalve willen we er wel op wijzen, dat niets uit de hier beschikbare publicaties mag gedupliceerd worden, zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van  Heemkring Sint-Jansdal Zelem.

1. Presentatie "Het frontleven tijdens Wereldoorlog 1"