Banner Zelem 900 jaar detail
Nieuws heet van de naald!
Button Bestuur
Button Documentatiecentrum
Button opzoeknaar
Button Publicaties
Button Links
Button Contact
Button Home
Wapenschild Zelem
Button geschiedenis
Button erfgoed
Button natuur
Button thema
Button genealogie
Button fotoalbum
Logo Heemkundige Kring Zelem

Thema

Dit onderdeel van onze website gaat verder dan enkel deze webpagina. Het heeft zijn weerslag op zowel de inhoud als de vorm van de volledige website. Wat is namelijk de bedoeling? Onze website zal regelmatig wijzigen en dat heeft niet alleen te maken met het feit dat onze Heemkundige kring niet stilzit, maar ook met het op dat moment geldende thema.

Wat bedoelen we daar nu mee? Onze heemkring heeft als doel om geschiedkundige gebeurtenissen in ons dorp onder de aandacht te brengen van een breed publiek. In een dorp als Zelem is dat een luxe want de geschiedenisthema’s liggen hier immers voor het grijpen. Toch is er meestal een bepaald thema dat er uit springt en het is nu net dat thema dat we hier bedoelen.

Als het thema wijzigt, zal dat onmiddellijk duidelijk zijn op de website: zo zal de homepagina van de website telkens in de sfeer van het thema opgebouwd worden. Onder andere de afbeelding maar ook bv. het lettertype op de verschillende pagina's wijzigt telkens als ook het thema wijzigt. Verder word je ook op elke pagina herinnert aan het thema door een banner die bovenaan elke pagina geplaatst werd.

Huidig thema: Zeelhem en de Groote Oorlog (1914 - 1918)

Vanzelfsprekend kan onze heemkring niet voorbij dit thema. Nooit was de belangstelling voor Wereldoorlog I zo groot als nu. Een massa tentoonstellingen, boeken, documentaires, enz. werden losgelaten op de wereldbevolking en specifiek en vooral in ons eigen landje. Iedereen kent nu de gruwelijke verhalen die zich hebben afgespeeld in onze steden, gemeenten en dorpen en het onnoemelijke leed dat deze oorlog heeft toegebracht.

De Eerste Wereldoorlog in ons dorp? Zelem is gelukkig wat in de luwte van de oorlog gebleven maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is... Iedereen weet dat in het naburige Halen een van de beroemdste slagen uit deze oorlog heeft plaatsgevonden, nl. "De Slag der Zilveren Helmen". Wat echter minder geweten is, is dat Zelem hier ook een rol in gespeeld heeft. Wisten jullie bijvoorbeeld dat het Sint-Vincentiusklooster toen dienst deed als toevluchtsoord voor de vluchtelingen en gekwetsten van deze slag? Wisten jullie dat het klooster om deze reden deelde in het geweld van de Duitsers?

Verder zijn er ook een aanzienlijk aantal Zelemnaren naar het front vertrokken waarvan er helaas een aantal nooit meer zijn van teruggekeerd, maar gelukkig waren er ook die wel terugkeerden, al dan niet ongeschonden... Enkele van deze helden hebben ons prachtige getuigenissen nagelaten bv. in de vorm van dagboeken.

Op 9 november 2014 verscheen ons nieuwe boek!

Coverfoto boek

Als heemkring beslisten we om deze informatie met onze bevolking te delen in de vorm van een boek met als titel "Zeelhem en de Groote Oorlog (1914-1918)". Ondertussen is het boek verschenen maar wie alsnog het boek wil kopen, kan dat: neem contact met ons op via ons contactformulier of via onze bestuursleden. Je bent vanzelfsprekend ook welkom in ons documentatiecentrum elke tweede zaterdag van de maand (van 14:00 tot 17:00 uur).

We hoopten met dit boek vooral de Zelemnaren wakker te maken voor dit stukje geschiedenis maar uit de voorinschrijvingen die we ontvingen, blijkt ook dat Zelem belangstelling wekt buiten onze grenzen! Meerdere mensen van buiten de grenzen van ons dorp, tekenden immers in op ons boek!