Vergeten maar niet verdwenen:
De kartuizers en hun Zelemse klooster


Op zaterdag 25 maart 2023 organiseert Heemkring Sint-Jansdal Zelem een lezing door Tom Gaens in de Parochiekerk Sint-Lambertus te Zelem.

Tom Gaens (°1973) bestudeert al jaren de geschiedenis van de kartuizers en promoveerde in 2019 aan de Universiteit van Groningen op het proefschrift Beter dan het origineel. Kartuizeridealen en de vroege Moderne Devotie. Momenteel is hij als onderzoeker verbonden aan het prestigieuze Ruusbroecgenootschap (Universiteit Antwerpen). Hij is ook de hoofdredacteur van de wetenschappelijke boekenreeksen Miscellanea Neerlandica en Studia Cartusiana. Tevens is hij medestichter van Cartusiana, een netwerk van Belgische en Nederlandse kartuizeronderzoekers (website Cartusiana).

Recent deed Bart Van Loo in zijn prachtige boek De Bourgondiërs de interessante bewering dat de Lage Landen voor het eerst bestonden in het kartuizerklooster Champmol bij Dijon, namelijk als "kunstexperiment". Van Loo vond het daarbij opvallend dat de Bourgondische hertogen hadden gekozen voor de "armste" kloosterorde. De kartuizers mogen in de latere middeleeuwen dan wel erg in de mode zijn geweest, maar als ze iets niet waren, dan was het wel arm. Dat we zo weinig over hen weten heeft zeker te maken met het feit dat deze witte monniken al honderden jaren verdwenen zijn uit de Lage Landen. Nochtans stonden er ooit 22 kartuizerkloosters in het huidige België en Nederland.

In deze lezing geeft Tom Gaens tekst en uitleg bij het ontstaan van de kartuizerorde en het succes en de verspreiding ervan in de Lage Landen. Specifiek besteedt hij daarbij aandacht aan het klooster te Zelem.


Praktisch


Locatie: Sint-Lambertuskerk (Parochiekerk Zelem)
Tijdstip: Zaterdag 25 maart 2023 om 20 uur
Inkom: 5 €