Bijlage 3: Overzicht van de beroepen (met frequentie van vermelding)


Boerenknecht (18) Kleermaakster/Naaister Pastoor
Dagwerk(st)er (39) Koetsier Rentenier
Dienstbode (9) Kok Schaapsherder (3)
Gouvernante (Koe)meid (19) Schoenmaker
Handwerker (4) Koster Strodekker (2)
Herbergier(ster) (3) Landbouw(st)er (69) Timmerman
Hovenier Metselaar Timmermansgast (2)
Huiswerkster (34) Molenaar Veldwachter
Kardrijver Onderwijzer Zonder beroep (20)