Evolutie Zelem 1846 - 2014


In totaal telde Zelem op 4 december 1846, 616 inwoners verspreid over 122 woningen; dit is een gemiddelde van 5 inwoners per huis.

Hoe Zelem verder evolueerde...

Na 1846 zou de vestiging van een vernisfabriek (1850) en van een kunstijzergieterij (1872) en de aanleg van de spoorlijn Leuven-Hasselt met een station (1865) het aanzicht van ons dorp geleidelijk aan veranderen: Zelem evolueerde van een zuiver agrarische naar een semi-industriƫle leefgemeenschap, met naast boeren en dagloners heel wat arbeidersgezinnen die leefden van de arbeid in de beide fabrieken.

In het begin van de 20e eeuw kwam daar nog de oprichting van het Sint-Vincentiusweeshuis bij, dat gestaag verder uitgroeien zou tot een heuse verzorgings- en onderwijsinstelling voor vanuit de bijzondere jeugdzorg geplaatste kinderen. Ook de bevolking van Zelem nam hierdoor geleidelijk aan toe, vooral in de omgeving van het station in de wijk Heide: van 616 inwoners in 1846 tot 1.081 inwoners in 1910 en 2.481 inwoners op 1 januari 1977 bij de fusie met Halen. Thans bestaat het grootste gedeelte van de beroepsbevolking uit forenzen, die buiten het dorp werkzaam zijn en is Zelem verder geƫvolueerd tot een woongemeenschap van pendelaars.

Wat zijn de tijden toch veranderd!

© Erwin DAS