Wijk Bakel


Ook het gehucht Bakel, langs de weg van Zelem naar Meldert, voorbij de Zeelhemsche Heide en De Groten Dorst, lag wat afgelegen ten opzichte van de andere Zelemse wijken.

Het bevatte de volgende woningen:

Nr. 1. Anselmus Enckels, ° Zelem 16/10/1815 (zoon van nr. 2), dagwerker, gehuwd met Antoneta Schrijvers, ° Zelem 11/06/1809, huiswerkster.

Hun kinderen in 1846: Eduardus (♱ Zelem 19/04/1847, 3 jaar oud) en Anna Regina (° Zelem 04/03/1846). Volgden nog: Maria Theresia (° 1849) en Ludovicus (° 1855).

Nr. 2. Anna Troosters, ° Zelem 18/02/1790 - ♱ Zelem 19/02/1848, weduwe van Joannes Enckels (♱ Zelem 08/02/1836), huiswerkster.

Zij woonde hier samen met haar ongehuwde zoon Augustinus Enckels, dagloner, die eveneens te Zelem op 24-jarige leeftijd overleed op 15/02/1848 (4 dagen voor zijn moeder). Waren zij misschien eveneens beiden slachtoffer van de cholera-epidemie die in 1848 ons land teisterde? (zie Heydestraat nr. 3).

Nr. 3. Joannes Enckels, ° Zelem 22/12/1818 (eveneens zoon van nr. 2) - ♱ Zelem 27/07/1876, dagwerker, hertrouwde in 1847 als weduwnaar van Philippina Schrijvers (♱ Zelem 06/05/1845) met Maria Theresia Rymen, ° Tessenderlo 09/04/1815 - ♱ Zelem 24/01/1879, huishoudster.

Uit zijn eerste huwelijk had Joannes één dochter, Antoneta, 3 jaar oud in 1846. Zijn tweede echtgenote zou hem nog 5 kinderen schenken (3 jongens en 2 meisjes), die echter allen zeer jong stierven, op de jongste, Augustinus (° 1856) na.

Nr. 4. Petrus Joannes Huyskens uit Linkhout, 42 jaar oud, dagwerker, gehuwd met Maria Van Lommel uit Paal, 40 jaar oud, huiswerkster.

Hun twee zonen: Arsenius (16 j.) en Carolus Julianus (8 j.).

Nr. 5. (De Baekel Winning) Franciscus Reymen uit Schaffen (♱ Zelem 26/06/1851 in zijn 80e levensjaar), weduwnaar van Agnes Clerx (♱ Zelem 30/09/1835), landbouwer.

Ook zijn dochter Clara Reymen, ° Zelem 29/06/1813 - ♱ Zelem 08/06/1901, huishoudster, gehuwd met Henricus Luts, ° Halen 25/10/1803 - ♱ Zelem 09/10/1893, landbouwer, en hun twee zonen Ludovicus (° Zelem 06/03/1842) en Marcellinus (° Zelem 22/06/1844) woonden hier.

Er woonde nog een andere ongehuwde vrouw in, waarvan niet geweten is of er een familieverband is: Catharina Vanwezemael (♱ Zelem 28/11/1850, 48 jaar oud), landbouwster.

En verder was er nog volgend dienstpersoneel:

  • Livinus Smets (♱ Zelem 08/01/1851, 40 jaar oud), ongehuwd, schaapsherder;
  • Michiel Geybels (25 j.) uit Lummen, ongehuwde labeurknecht;
  • Livina Daniels (25 j.) uit Zelem, ongehuwde koemeid;
  • Philippus Smets (30 j.) uit Diest, ongehuwd en zonder beroep.

De Baekel Winning was een bakstenen hoeve in U-vorm en was bezit van l'infirmerie de Diest. Haar bewoners waren welstellende pachters. Henricus Luts zetelde jarenlang in de Zelemse gemeenteraad en in de kerkfabriek.

Nr. 6. Henricus Vanerrewegen, ° Halen 29/11/1800 - ♱ Zelem 21/04/1872, dagwerker, gehuwd met Theresia Lucas,
° Schaffen 19/09/1795 - ♱ Zelem 09/01/1860, huiswerkster.

Hun kinderen, allen te Zelem geboren: Ludovicus (15 j.), Maximilianus (10 j.) en Anna Catharina (5 j.).

Nr. 7. Joannes Daniels, ° Zelem 01/04/1799, landbouwer, gehuwd met Angelina Verheyen, ° Schaffen 12/07/1805.

Hun kinderen, allen te Zelem geboren: Severinus (20 j.), Franciscus (18 j.) en Elisabeth (12 j.).

In de Atlas der Buurtwegen staat hij vermeld als eigenaar van dit huis.

Nr. 8. Elisabeth Reynders, ° Linkhout 03/11/1775 - ♱ Zelem 09/03/1850, landbouwster, weduwe van Johannes Lucas (♱ Zelem 27/04/1835).

Zij woonde samen met haar ongehuwde dochter Anna Regina Lucas (41 j.), landbouwster, en haar twee natuurlijke kinderen Franciscus (11 j.) en Ludovicus (6 j.).

Andere inwonende personen:

  • Augustinus Schrijvers (26 j.), ongehuwde knecht;
  • Livinus Smets (33 j.), ongehuwd en dagwerker.

Nr. 9. Angelina Moestermans, ° Meldert 05/05/1800 - ♱ Zelem 20/05/1862, landbouwster, weduwe van Mathijs Clenaerts (♱ Zelem 14/01/1841).

Zij woonde hier alleen met haar 7 kinderen (tussen 23 en 7 jaar oud).

Volgens de Atlas der Buurtwegen was dit huis haar eigendom.

Nr. 10. Karel Luts, ° Zelem 08/02/1790 - ♱ Zelem 04/04/1874, landbouwer, weduwnaar van Carolina Beckers
(♱ Zelem 01/04/1829).

Andere inwonenden:

  • Petrus Franciscus Luts (22 j.), zijn nog ongehuwde zoon, landbouwer;
  • Philippina Vos (21 j.), ongehuwde koemeid.

Ook Karel Luts was eigenaar van de hoeve die hij bewoonde en hij zetelde in de Zelemse gemeenteraad.

Nr. 11. Petrus Pools, ° Schaffen 28/12/1806 - ♱ Zelem 03/02/1880, dagwerker, gehuwd met Paulina Vos, ° Zelem 14/04/1811 - ♱ Zelem 16/03/1890, huiswerkster.

Hun twee kinderen: Augustinus (10 j.) en Elisabeth (6 j.).

Dit was de gezinssamenstelling van de wijk Bakel: 11 woningen met in totaal 54 bewoners.