Wijk Heydestraet


Onder de wijk Heydestraet viel het grootste gedeelte van de huidige Stationsstraat en Bovenstraat (het overige deel van beide straten viel onder de wijk het Schansgehucht), de huidige Weyerstraat, Heidestraat, Spoorwegstraat, Donderbosstraat en Linkhoutsestraat, alsook het toen nog ongerepte heidegebied aan de overzijde van de pas in 1865 aangelegde spoorweg van Leuven naar Hasselt, kadastraal De Zeelhemsche Heide genoemd.

In de wijk Heydestraet stonden de volgende woningen:

Nr. 1. Henricus Vanuytrecht, ° Linkhout 21/11/1785 - ♱ Zelem 04/01/1861, landbouwer, gehuwd met Elisabeth Vaes, ° Zelem 20/08/1778 - ♱ Zelem 20/02/1863.

Hun nog ongehuwde inwonende dochters heetten Martina (30 j.), Victoria (26 j.) en Cornelia (22 j.).

Andere inwonende persoon: Josephus Sneyers uit Paal (23 j.), ongehuwde knecht.

In de Atlas der Buurtwegen staat Henricus Vanuytrecht vermeld als eigenaar van deze hoeve, die zich situeerde in de huidige Heidestraat.

Nr. 2. Carolus Drijvers, ° Zelem 01/02/1810 - ♱ Zelem 05/01/1866, dagwerker, gehuwd met Anna Elisabeth Sannen, ° Zelem 13/11/1814, huiswerkster.

Zij hadden toen nog geen kinderen; hun eerste dochter Cornelia werd in 1847 geboren.

Nr. 3. Felix Vos, ° Schaffen 03/03/1807, landbouwer, gehuwd met Regina Vandevinne, ° Zelem 17/02/1802, huiswerkster.

Hun kinderen: Maria Marcella (♱ 11/05/1848; 9 jaar oud), Franciscus (8 j.), Quirinus (5 j.) en Amelia (♱ 23/05/1848; 3 jaar oud).

Andere inwonende persoon: Angelina Steveneers uit Linkhout, 60-jarige meid.

Nr. 4. Petrus Peeters, ° Meldert 03/05/1793 - ♱ Zelem 17/04/1848. Hij was gehuwd met Theresia Leten, ° Zelem 25/02/1782 - ♱ Paal 30/03/1853. Er staat geen beroep vermeld, maar wij weten uit voorgaand onderzoek dat zij kleine landbouwers waren.

Petrus was volgens de Atlas der Buurtwegen zelfs eigenaar van zijn hoevetje.

Nr. 5. Henricus Kenens, ° Linkhout 17/09/1801 - Zelem 15/06/1869, dagwerker, gehuwd met Antonia Ber(re)voets,
° Meldert 28/01/1796 - ♱ Zelem 05/07/1864, huiswerkster.

Hun kinderen: Lucia (15 j. en dagwerkster) en Franciscus (9 j.).

Nr. 6. Josephus Swerts, ° Linkhout 14/11/1804, dagwerker, gehuwd met Carolina Berben, ° Zelem 14/02/1804, dagwerkster.

Hun enig kind: Henricus, ° Zelem 22/08/1841

Nr. 7. Anna Vos, ° Zelem 23/11/1793 - ♱ Zelem 02/03/1865, weduwe van Jan Baptist Cleenders (♱ Zelem 06/03/1837), huiswerkster.

Haar nog thuiswonende kinderen: Livinus (24 j.), dagwerker, en Ferdinand (20 j.), milicien.

Nr. 8. Anna Catharina Van Esch, ° Zelem 07/08/1784 - ♱ Zelem 02/03/1865, weduwe van Joannes Troosters (♱ Zelem 23/10/1831), landbouwster.

Haar nog ongehuwde inwonende kinderen: Henricus (33 j.), Carolina (29 j.) en Clara (26 j.). Zij werkten allen op de ouderlijke hoeve, die hun eigendom was.

Nr. 9. Gerardus Oyen, ° Schulen 18/03/1799 - ♱ Zelem 23/08/1877, landbouwer, weduwnaar van Anna Regina Vaes (♱ Zelem 07/11/1833) en hertrouwd met Maria Agnes Vanierschot, huiswerkster, overleden te Zelem op 19/03/1852 in de leeftijd van 44 jaar.

Hun kinderen: Petrus Joannes (4 j.) en Catharina (2 j.)

Andere inwonende: Joannes Bex uit Schulen, 13 jaar oud en koewachter.

Nr. 10. Coleta Penné, geboren te Zelem op 20/04/1807, weduwe van Petrus Joannes Cypers (♱ Zelem 24/04/1846), huiswerkster. Coleta zou in 1851 hertrouwen met Balthazar Theunis (zie het Schansgehucht nr. 21).

Haar twee zonen: Ludovicus (6 j.) en Henricus (3 j.).

Andere inwonende persoon: Theresia Penné, ongehuwd en koemeid; overleden te Zelem op 18/09/1847 in de leeftijd van 61 jaar. Was zij een verwante van Coleta?

Coleta was volgens de Atlas der Buurtwegen de eigenares van deze woning.

Nr. 11. Guillam (Willem) Vandendries, ° Zelem 03/09/1813 - ♱ Zelem 24/09/1865, dagloner, gehuwd met Regina Clemens, ° Zelem 01/12/1813, huiswerkster.

Hun kinderen: Josephus (6 j.) en Casimir (4 j.).

Nr. 12. Petrus Vilters, ° Schaffen 18/03/1794 - ♱ Zelem 26/02/1868, landbouwer, weduwnaar van Regina Daniels
(♱ Zelem 12/02/1845).

Zijn ongehuwde, nog inwonende kinderen: Anna Christina (25 j.), Antoneta (23 j.), Sophia (19 j.) en Marcellinus (8 j.).

Nr. 13. Ferdinand Penné, ° Zelem 28/06/1801 - ♱ Zelem 22/05/1847, landbouwer. Hij was gehuwd met Clara Sneyers, ° Meldert 25/10/1808 - ♱ Zelem 11/01/1881, huiswerkster. Na de dood van haar man hertrouwde Clara op 24/03/1848 met Paulus Vaes, ° Zelem 10/06/1793 - ♱ Zelem 01/01/1868, landbouwer en zelf weduwnaar van Theresia Brems (♱ Zelem 30/03/1820).

Blijkbaar hadden Ferdinand en Clara samen geen kinderen, want er staat enkel een inwonende dienstknecht vermeld: Ludovicus Laermans, 16 jaar oud, afkomstig uit Linkhout.

In de Atlas der Buurtwegen staat Ferdinand Penné vermeld als eigenaar van deze boerderij, die zich eveneens in het bovenste deel van de huidige Donderbosstraat (vlak over de huidige spoorweg, aan de linkerkant) situeerde.

Nr. 14. (De Donderbosch Winning) Carolus Timmermans, te Zelem geboren op 06/05/1800, landbouwer, gehuwd met Carolina Convens, geboren te Meldert op 26/12/1812.

Hun kinderen in 1846: Livinus (17 j.), Julianus (14 j.), Amelia (11 j.) en Josephus (1 j.).

Andere inwonende persoon: Theresia Catreels, geboren te Zelem op 01/02/1828, koemeid.

Het is goed mogelijk, maar (nog) niet bewezen dat Carolus pachter was op de Donderbosch Winning, gelegen in de huidige Breedvenstraat, die volgens de Atlas der Buurtwegen eigendom was van Jean Jacobs, een priester uit Diest.

Nr. 15. Ludovicus Sneyers, ° Lummen op 08/08/1812 - ♱ Zelem 13/02/1887, strodekker van beroep, gehuwd met Coleta Leten, ° Zelem 16/02/1818 - ♱ Zelem 12/02/1890.

Hun kinderen: Marcellinus (4 j.), Franciscus (2 j.) en Livina (0,5 j.) en in 1848 zou nog Lambertus worden geboren.

Ludovicus was eigenaar van een huisje op de Zeelhemsche Heyde.

Nr. 16. Petrus Huyskens, geboren te Zelem op 14/04/1809, dagwerker, gehuwd met Maria Theresia Daniels, geboren te Paal op 04/07/1801.

Hun kinderen: Quirinus (7 j.) en Rosalina (4 j.).

Nr. 17. Jacobus Catreels, ° Zelem 16/03/1794 - † Zelem 20/07/1863, dagwerker, gehuwd met Anna Maria Vinnis, ° Linkhout 19/11/1806, huiswerkster.

Het gezin telde in 1846 vijf dochters tussen 13 jaar en 1 jaar oud; nadien volgden er nog twee zonen (zie ook Heydestraet Nr. 14 - De Donderbosch Winning).

Nr. 18. Henricus Clerckx, geboren te Schaffen op 27/10/1814, dagloner, gehuwd met Alexandrina Cruesens, geboren te Lummen op 21/12/1820, dagloonster.

Zij hadden in 1846 één dochter Maria Antonia (1,5 jaar oud); in 1851 werd te Zelem van hen nog een zoon Ludovicus geboren.

Nr. 19. Felix Versteylen, ° Zelem 15/04/1802 - ♱ Zelem 19/03/1859, landbouwer, gehuwd met Maria Cuestermans,
° Halen 02/05/1804.

Hun huwelijk was blijkbaar kinderloos, want er woonde enkel een 17-jarige koewachter, Henricus Dullaerts uit Zelem, bij hen in.

Dit waren de 19 huizen in de wijk de Heydestraet, die aan samen 81 mensen onderdak verschaften.