Zelem is een dorp met een zeer rijke geschiedenis. Denk maar aan onze tentoonstelling die we hielden in de Pastorie voor Open Monumentendag 2015. We toonden toen een groot aantal artefacten die teruggingen tot de prehistorie. Ondertussen werd de archeologische site aan de voet van Sint-Jansberg, aan de Demer - de site van de "verdwenen" kerk van Zelem - beschermd door de Vlaamse Gemeenschap. Tijdens deze opgravingen werden er niet alleen de grondvesten van deze kerk teruggevonden, maar ook bewoningssporen uit de prehistorie (teruggaande tot het stenentijdperk), de romeinse tijd, de frankische tijd en de middeleeuwen. Ook in het centrum van Zelem en het gehucht Gennep werden vondsten gedaan die tot de prehistorie terug gaan.

Vanzelfsprekend is het een van onze kerntaken, deze oude en rijke geschiedenis te onderzoeken, te documenteren en te publiceren zodat deze geschiedenis geen goed bewaard geheim blijft. Anders gezegd: tijdens Open Monumentendag 2015 werd Zelem en zijn archeologische site gecatalogeerd als een "verborgen parel". We gaan echter proberen daar iets aan te veranderen zodat we niet langer een "verborgen" parel zijn maar een dorp dat over de gemeente- en provinciegrenzen heen, gekend is voor zijn rijke geschiedenis.

Deze rubriek word geleidelijk aan uitgebouwd. Volgende artikelen staan al tot jullie beschikking: